Projekt 4090 Avslutat Datorstödd rivningsplan

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Informationsblad

Sammanfattning

Aktuella lagändringar betyder för rivningsarbeten att kraven på adekvat information och på dokumentation av effekterna stiger. Tidigare utvecklingsprojekt med datorstöd för byggarbetsplatsen (jfr SBUF informerar 91:15, 93:43) har givit uppslag till en modell för rivningsplaner. Syftet har varit att bygga upp en datorstödd demonstrationsmodell för att redovisa och kommunicera miljökraven till yrkesarbetare och platsledning vid rivning samt att upprätta en rivningsplan med text och bild.

SBUF har lämnat stöd till projektet, som genomförts i samverkan mellan Platzer Bygg Göteborg AB, Byggsamverkan AB, Ekoteknik AB och Byggmästareföreningen Väst. FoU-Väst har utgjort referensgrupp. Efter en analys av vilken information en rivningsplan bör innehålla, gjordes en grov modell. Modellen har testats i Kortedala på en av Platzers arbetsplatser och sedan utvecklats vidare.

För informationssökningen föreslås en meny med
- lagar
- miljöfarligt avfall
- bygg- och rivningsavfall
- taxor
- kommunala kontakter och telefonnummer
- lokala guider om avfallshantering

För att kunna använda systemet som hjälpmedel för rivningsplanering bör det innehålla ett dokument med objektanknuten information, dvs textdelen av rivningsplanen inklusive en mall för rivningsplaner. Slutlig plan redovisas för myndigheten. När byggarbetslag kan arbeta inom flera kommuner under samma dag, blir det viktigt att kommunal information kan struktureras enhetligt. Systemet presenterar först en lista med kommunnamn som användaren kan välja mellan. Modellen kan köras i en vanlig persondator under Windows. Utvecklingsarbetet fortsätter nu i en andra projektetapp.