Projekt 5047 Avslutat Datoriserad tidsredovisning

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Informationsblad

Sammanfattning

Rutiner och teknik för fångst av tidsdata för lön har länge varit oförändrade i många byggföretag och inte kunnat kopplas till uppföljning och avstämning av tid på projekt. Samtidigt har fasta industrin utvecklat integrerade synsätt. Syftet har varit att i byggprojekt pröva ett på marknaden befintligt standardsystem för tidsredovisning utan att göra omfattande ingrepp i
Med bidrag från SBUF har projektet genomförts av Siab i Norrköping och Stockholm. Tre lagbasar har medverkat. Efter en inventering på marknaden identifierades tre tänkbara systemleverantörer. Valet föll på system Altema AL 100. Systemet testades på arbetsplatsen Braviken PM53 med närmare 200 anställda yrkesarbetare och ca 45 tjänstemän. På arbetsplatsen installerades en tidregistreringsterminal. Lagbasarna utrustades med handdatorer, och på platskontoret användes persondatorer för uppföljning.

Personalens erfarenheter är positiva. Erfarenheterna visar att viktiga systemkrav är att
- utrustningen är driftsäker - batterivakt för elavbrott
- utrustningen är tålig - rostfritt utomhus
- utrustningen är säkrad för att undvika skador vid ny installation
- programvaran är lättarbetad för lagbasar
- utskrifter specialanpassas för byggföretagsbehov
- avstämning och uppföljning kan kopplas till lönesystem.

Systemet bör användas på fast etablerade arbetsplatser med minst tio personer. På varje arbetsplats måste systemet anpassas efter de förutsättningar som finns.