Projekt 11451 Avslutat Metoder att klassificera och utvärdera byggnaders energieffektivitet

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Forskning vid Umeå Universitet. Syftet med projektet var att utveckla och implementera metoder för att värdera byggnaders energiprestanda för fastighetsägare, förvaltare och andra som vill utvärdera sina byggnader. Samfinansiering med Formas.

Slutredovisningen utgörs av licentiatuppsatsen "Energy Performance of Multifamily Buildings. Building Characteristic and User Influence", Jan-Ulric Sjögren, Umeå Universitet (135 sidor med bilagor).

Projektansvarig
  • NCC Construction Sverige AB
Projektledare