Projekt 11586 Avslutat Hydrogeologi för undermarksbyggande

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Syftet med projektet var att ta fram en uppdaterad och kompletterad version av skriften "Geohydrologiska förundersökningar i berg. Bakgrund - metodik - användning" (BeFo 84:1/86) vars ursprungliga upplaga, sedan länge är slutsåld. Skriften har kommit att betraktas som en handbok i ämnet, Projektet utfördes i samarbete med Chalmers och SveBeFo. Samfinansiering med Formas, BeFo, Stiftelsen J. Gust. Richerts minne, Banverket och Vägverket.

Slutredovisningen utgörs av handboken "Hydrogeologi för bergbyggare", Gunnar Gustafson, Chalmers (168 sidor).

Projektansvarig
  • Betongsprutnings AB Besab
Projektledare