Projekt 11598 Avslutat Förstudie produktion tillämpning av 4D

Projekttid

Sammanfattning

Förstudie som syftade till att hitta arbetssätt för användning av IT-baserade produktmodeller vid projektering, produktionsplanering, logistik och inköp, redovisat i en rapport av Johan Sjögren, Skanska (12 sid).

Projektansvarig
  • Skanska Teknik
Projektledare