Projekt 11708 Avslutat Broar med integrerade landfästen

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Forskning vid LTU. Broar med integrerade landfästen är ett projekt som startade under 2005 i samband med att det europeiska forskningsprojektet INTAB påbörjades och avslutades 2005 med Pétursson
doktorsavhandling Design of Steel Piles for Integral Abutment.

I avhandlingen studeras broar med integrerade landfästen, med fokus på stålpålar i dessa broar. Broar med integrerade landfästen medför stora fördelar jämfört med konventionella broar med lager och övergångsanordningar.

Försök med X-pålar genomfördes år 2000. Försöken visade att 25 mm tvångsförskjutning, tänkt att simulera effekten av att brolängden ändras vid temperaturväxlingar mellan sommar och vinter, inte nämnvärt påverkar pålarnas bärförmåga i tryck.

En bro med integrerade landfästen över Leduån dimensionerades, byggdes och försågs med instrumentering för såväl korttidslaster (trafik) som långtidslaster (temperaturvariationer). De uppmätta värdena med avseende på såväl deformationer som pålspänningar visade relativt god överensstämmelse med en FE-analys genomförd med jordparametrar beräknade enligt den tidigare svenska bronormen BRO94.

För att undersöka hur stålpålar påverkas av töjningsvidder flera gånger större än flyttöjningen genomfördes deformationsstyrda försök där stålpålar ingjutna i betong böjdes. Försöken visade att en påle kan utsättas för upprepade töjningar många gånger större än flyttöjningen, och ändå klara hundratals cykler innan en utmattningsspricka börjar propagera.

Slutredovisningen utgörs av doktorsavhandlingen "Design of Steel Piles for Integral Abutment Bridges", Hans Pétursson, LTU (150 sidor med 7 vetenskapliga artiklar och en svensk sammanfattning).

Projektansvarig
  • NCC Construction Sverige AB
Projektledare
Relaterade projekt