Projekt 12047 Avslutat Miljövänlig bergbrytning med hydraulisk spräckning

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Informationsblad

Sammanfattning

Sprängning av berg i känsliga omgivningar innebär stora risker för skador på grund av vibrationer och spränggaser. Riskerna kan elimineras genom att använda en skonsam och miljövänlig bergbrytningsmetod - hydraulisk spräckning.
Projekt syftade till att undersöka möjligheten för ett tekniskt och ekonomiskt utnyttjande av hydraulisk spräckning av berg i full skala, för senare användning i ett pågående eller kommande undermarksprojekt i Sverige.

Slutredovisningen utgörs av rapporten ”Hydraulic splitting – an environnmentally friendly rock excavation method”, Ulf Håkansson, Skanska, Yanting Chand, Geton Consulting AB, och Erik Ahnberg, Former Emstone AB.

Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB
Projektledare