Projekt 13660 Avslutat Omfördelning av fukt i golvkonstruktioner - förenklad metodik

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

I rapporten redovisas en förenklad metod för bedömning av risken att kritiskt RFvärde för golvlim (85%) skall komma att överstigas efter omfördelning av fukt i en konstruktion bestående av limmad matta på avjämningsmassa på underlag av betong. Metoden har utvecklats genom att pröva olika varianter av förenklade metoder mot en stor mängd utförligt beräknade omfördelningsförlopp. Med ”utförlig” avses att beräkningarna har utförts med hänsyn till hysteres mellan sorptionsisotermer, scanning-kurvor mellan dessa isotermer samt med hänsyn till att fukttransportkoefficienten beror av huruvida materialet är under torkning eller uppfuktning. Beräkningarna har utförts för en mängd variationer av betongtjocklekar, avjämningstjocklekar, torkningsklimat, mm. Totalt har utförts ca 15000 olika beräkningsfall för vct 0,55 och 3500 för vct 0,40. Beräkningarna har utförts med materialdata för betong med Bascement med vct 0,40 och 0,55 enligt SBUF-projekt 13198, samt med materialdata för en vanligt förekommande, s.k. normaltorkande avjämningsmassa från Saint-Gobain Sverige AB (Weber).Projektansvarig
  • Thage i Skåne AB
Projektledare