Projekt 6051 Avslutat Murning med stora kalksandstensblock

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Informationsblad

Sammanfattning

Väggstommar i Tyskland muras eller monteras ofta med block av kalksandsten. Blocken ingår i modulsystem som underlättar för projekteringen och byggarbetsplatsen. Syftet har varit att utvärdera ekonomi och miljö hos tyska system för att bygga väggstommar med stora murstenar.

Projektet har genomförts med bidrag från SBUF av Giab Bygg AB i Malmö i samverkan med BFgruppen AB. Tre byggplatser i norra Tyskland har studerats: en gymnasieskola, ett flerbostadshusprojekt med 388 lägenheter i fyra plan samt ett radhusprojekt. Dessutom har Neuperbetons kalksandstensfabrik i Neukloster besökts.

Två format dominerar:
- murblock med fjäder och not, för tvåhandsfattning
- Quadrosystemets stora block, 4 per m².

Bägge muras med tunnfog som läggs ut med en brukssläde. Hjälpmedel för tvåhandsblock är t.ex. en mindre klätterställning och ett särskilt lyftok som är avsett för att hantera flera block med hjälp av en liten kran. Till Quadroblocken används en liten kran, som muraren själv kan sköta och flytta. Hjälpmedlen minskar ryggbelastningen. Murblocken ger bra ljudisolering, har goda brandskyddsegenskaper och skapar en bra värmebuffert. Murningen ger flexibla planlösningar. I många fall kan ytor med synliga stenar användas utan extra ytskikt. En person klarar att montera eller mura ca 11 m färdig vägg per dag. Behovet av uttorkningstid är litet. Det är lätt att borra hål och fräsa rännor i kalksandsten. Kalksandsten väger mellan 0,6 och 2,2 kg/dm³ och är känsligt för transportkostnader vid långa avstånd. I Tyskland, där kalksandstensfabrikerna ligger tätt, blir arbets- och materialkostnaderna för betongväggar mer än dubbelt så höga som för murstensväggar. Quadroblocken är dyrare att köpa än de mindre murstenarna, men har mindre tidsåtgång.