Projekt 13495 Avslutat LCA-verktyg för ballastindustrin

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Inom ballastindustrin försöker man aktivt minska sin miljöpåverkan. Det saknas dock ett gemensamt och neutralt sätt att beskriva hur mycket produktionen av en viss produkt kostar i miljöbelastning. I ett tidigare projekt (LCA-modul till simuleringsplattform) har det visats att man i en simulator kan summera miljöbelastningen från respektive maskin i ballastproduktion och fördela den på de produkter som tillverkas.

Projektet syftade till att ge de medverkande företagen ett användbart verktyg som både kan användas för att tala om för kunderna vilket "LCA-värde" deras produkter har just nu samt skapa en förståelse för hur mycket bättre (mindre) miljöpåverkan en ändring av en maskininställning eller arbetssätt ger.
Projektet genomfördes som ett utvecklingsprojekt där vi bygger vidare på den simulator som finns på Chalmers, validerar resultaten med hjälp av företagens experter och gör användargränssnittet mer lättanvänt.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "LCA-Verktyg för ballastindustrin", Erik Hulthén och Gauti Asbjörnsson, bägge Chalmers.

Projektansvarig
  • NCC Industry AB
Projektledare