Projekt 6089 Avslutat Betong återvunnen på plats

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Informationsblad

Sammanfattning

Transport av tunga stommaterial bör minimeras av miljöskäl och kostnadsskäl. När man river är det många gånger aktuellt att bygga nytt på samma plats eller i närheten. Då skulle krossad betong kunna utnyttjas direkt. Återanvändning av betong behandlas även i SBUF informerar 96:73, 97:28 och 97:43.

Syftet har varit att stimulera återvinning av krossad betong med minimering av transporter och att ge råd för gjutning med modern flexibel fältutrustning.

Med bidrag från SBUF har studien utförts av NCC AB (ursprungligen Siab AB) i samarbete med Barab AB. Även Roslagsbetong AB, AB Svenska Sika och Tremix AB har medverkat i arbetet. Krossad betong i fraktionerna 0-8 mm och 8-30 mm har använts. Elva provplattor göts hos betongtillverkaren, med och utan vakuumbehandling, med och utan tillsats av flytmedel. Provkuber togs ut för att undersöka tryckhållfasthet och ythårdhet.

Försöksresultaten tyder på att
- normal husbyggnadsbetong med fördel kan tillverkas av enbart krossad återvunnen ballast
- enkla undergjutningsplattor på mark, grundsulor, väggar och bjälklag är lämpliga användningar
- betong med ca 25 MPa kan tillverkas med inblandning av minst 250 kg cement per m3 och normal dosering av flytmedel
- flytmedel ger signifikant höjning av tryckhållfastheten
- vakuumbehandling ger signifikant höjning av ythårdheten
- vakuumbehandling sänker porositeten signifikant
- porositeten är betydligt högre än för betong med vanlig ballast

Preliminära råd som ges i rapporten är:
- använd 40 % sten (> 8 mm) och 60 % fingrus (0-8 mm) av krossad betong som ballast
- blanda i 250-350 kg cement per m3 betong
- använd eventuellt flytmedel för att få högre hållfasthet eller bättre arbetbarhet (inte säkert att arbetbarheten ökar)
- vakuumbehandla främst för att förbättra ythårdheten och minska porositeten
- gör provgjutningar för att kontrollera främst vattenbehov, hållfasthet och arbetbarhet