Projekt 10049 Avslutat Industrialiserat stombyggande med vibreringsfri platsgjuten betong, effektiva och miljövänliga metoder med IT-baserad produktionsstyrning

Projekttid

Sammanfattning

Förstudie omfattande utvärdering av nya produktionsmetoder såsom flödesschema vid produktion med platsgjuten betong, system för kvarsittande form samt pumpmetoder. Samarbete med Betongindustri AB, Cementa AB och LTU.
Redovisas i rapporterna Teknisk rapport 04-4 - Produktmodeller för platsgjuten betong (7 s), Mats Emborg och Rogier Jongeling, Teknisk rapport 2004:01 - Produktmodeller för platsgjuten betong (33 s inkl bilaga), Mats Emborg och Rogier Jongeling, samt Technical report 2003:01 - Product models for cast in place concrete (104 s inkl bilagor), Rogier Jongeling.

Projektansvarig
  • JM AB
Projektledare