Projekt 11408 Avslutat Hur kan miljöpåverkan från sprängning minskas?

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Bilagor & fördjupningsmaterial

Sammanfattning

Syftet med projektet var att studera olika sprängtekniska åtgärders effekt på miljön samt om möjligt ge anvisningar för hur man kan minska miljöbelastningen vid bergsprängning genom val av metod. Projektet utfördes i samverkan mellan Botniabanan AB, KTH avd. för Mark och Vattenteknik, Dyno Nobel, Skanska Teknik och Nitro Consult AB.

Projektansvarig
  • Skanska Teknik AB
Projektledare