Projekt 12862 Avslutat System för elektronisk polisanmälan av stöld, inbrott och skadegörelse på byggarbetsplatser - PoA.

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Inom projektet har det genomförts en förstudie över de tekniska möjligheterna och kostnaderna för att ta fram ett system för elektronisk polisanmälan av stöld, inbrott och skadegörelse på byggarbetsplatser (PoA). Samtidigt skall PoA kunna erbjuda andra funktioner såsom efterlysning av stulet gods, statistikmöjligheter, larmkedja med mera. Bedömningen är att ett sådant system kan utvecklas för runt 1,5-2 Mkr, den årliga driften uppskattas till under 100.000 kr.

Som alternativ har det även studerats vad det skulle kosta att anpassa Peabs befintliga system för Polis och Försäkringsanmälan (PoFa) till den kravspecifikaktion som tagits fram. Kostnaden för att anpassa PoFa upskattas till runt 50 % av den ovan nämnda kostnaden för utveckling av ett helt nytt system. Slutsatsen är att anpassning av PoFa är att föredra då det inte bara innebär lägre kostnader utan även att uppstartsproblem med mera blir färre.
PoA bedöms kunna användas av samtliga företag och inte bara av byggföretag utan även andra såsom elektriker, plåt VVS med flera kan använda samma system

Slutredovisningen utgörs avrapporten "PoA - System för elektronisk polisanmälan av stöld, inbrott och skadegörelse på byggarbetsplatser", Corfitz Nelsson, Sveriges Byggindustrier, och Andreas Willermark, Junet (15 sidor och en bilaga 29 sidor).

Projektansvarig
  • Sveriges Byggindustrier Service AB
Projektledare