Projekt 12308 Avslutat Rätt och riktigt för energieffektiv ombyggnad och drift

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Informationsblad

Sammanfattning

Syftet var att ta fram en tydlig och lättillgänglig skrift med illustrationer, korta beskrivningar och förklaringar. Intervjuer har genomförts för att hitta vanligt förekommande situationer där kunskap behövs för att förbättra energieffektiviteten och att säkra utförandet vid drift och ombyggnad.
Boken vänder sig till byggservice- och driftföretag att användas som kunskapskälla och dokumentation vid kommunikation med kunder, men kommer även att vara lämplig som undervisningsmaterial.

Slutredovisningen utgörs av handboken "Rätt och riktigt - med fokus på energieffektivitet vid renovering och drift av flerbostadshus".

Projektansvarig
  • ByggCompagniet i Malmö AB
Projektledare