Projekt 12566 Avslutat Verkningssätt hos och dimensionering av pålunderstödda industrigolv av fiberbetong

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Forskning vid KTH. Det överordnade syftet med hela doktorandprojektet var att utveckla metoder för att öka kvaliteten hos industrigolv i betong. I licentiatavhandlingen (Hedebratt, 2004) presenterades en metod för integrerad projektering och produktion av industrigolv. Andra halvan av doktorandprojektet har haft syftet att ytterligare förbättra kvaliteten på industrigolv men här har projektet fokuserats specifikt mot pålunderstödda fiberbetonggolv, aktuella laster, verkningssätt och utveckling av dimensioneringsregler.

Från avhandlingen kan följande huvudslutsatser dras:
- Fiberbetong fungerar väl vid både kort- och långtidslast
- Deformationerna växer inte obegränsat trots stor last
- Beräkning av deformation kan göras med hjälp av tabellverk med reduktion för uppsprickning och krypning enligt EK 2
- Fortsatt forskning rekommenderas för att speciellt studera bland annat båg-, kupol- och membranverkan i fiberbetongplattor, genomstansning i fiberbetongplattor, krypdeformationer i ett årstidsvarierande klimat samt verkningssätt och deformationskapacitet hos betongplattor med töjningsmjuknande och -hårdnande fiberbetong under såväl korttids- som långtidslast.

Slutredovisningen utgörs av doktorsavhandlingen "Industrial Fibre Concrete Floors - Experiences and Tests on Pile-Supported Slab", Jerry Hedebratt, KTH, (91 sidor och 4 vetenskapliga uppsatser).

Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB
Projektledare