Projekt 14315 Pågående Sättningsuppföljning Spårvägsdepå Ringön, etapp 1

Projekttid

Sammanfattning

yftet med projektet är samla in data för pågående sättningar och att utvärdera hur väl sättningsprognoserna stämmer överens med de sättningar som utbildas inom Spårvagnsdepå Ringön.

Förhoppningen är att visa hur det är möjligt att med bra kännedom om lerlagrens tekniska egenskaper och variationer optimera volymen lättfyllning utifrån beräknade sättningsprognoser med stor noggrannhet, utan att öka risken för skadliga sättningar.

På detta sätt minskar normalt behovet av lättfyllning och därmed även schaktvolymerna samt nödvändiga materialtransporter. Därigenom ökar byggbranschens möjlighet att bygga mer hållbart med mindre klimatpåverkan, samtidigt som kostnaderna sannolikt blir lägre.

Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB
Projektledare