Projekt 10108 Avslutat Samverkan mellan byggföretag och träkomponentleverantörer med produktmodell

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Forskning vid LTU. Syftade till att studera vilken information en produktmodell ska innehålla för att underlätta materiallogistiken på byggarbetsplatsen vid uppförande av stommar i massivträ. Har omfattat litteraturstudier, intervjuer, fallstudier och prototypuppbyggnad. Samarbete med NCC AB och övriga företag inom Industrikonsortiet massivträ.
Resultatet redovisas i licentiatuppsatsen "Materialleverantören i byggprocessen - En studie av kommunikationen mellan träkomponentleverantören och byggprocessens övriga aktörer" (104 s exkl bilagor), Sunna Cigén, LTU.

Projektansvarig
  • NCC AB
Projektledare