Projekt 11902 Avslutat Bearbetning av gipsspill

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Hantering av spill från gipsskivor blir en allt större kostnad för byggindustrin. De alternativ som vanligen används i dag är att köra spillet till kommunal tipp eller att returnera spillet till tillverkaren. Båda alternativen kostar uppskattningsvis ca 1 000 kronor/ton. Långväga transporter av spill och förbrukning av deponivolym medför också negativa miljöeffekter.

Beroende på kvalitet, mängder och marknadsbehov finns flera potentiella användningsmöjligheter för gipsspill inom t ex odling, marksanering och anläggningsbyggande.

Projektet syftade till att inventera och värdera marknadsutsikterna och alternativa tekniker för att ta tillvara spill från gips.

Projektet genomfördes inom FoU-Nord i samarbete med LTU.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Bearbetning av spill från gipsskivor", Mats Wiklund, Lindbäcks bygg AB, Anna Lehto, GMI AB och Anders Lagerkvist, LTU (13 sidor).

Projektansvarig
  • LINDBÄCKS BYGG AB
Projektledare