Projekt 11281 Avslutat Active Security Road

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Syftet med projektet var att undersöka om systemet ASR (Active Security Road, aktiv säkerhet väg) kan bidra till en bättre trafikmiljö vid vägbyggen, skolor etc. ASR är en aktiv vägbula som vid hastighetsöverträdelse skapar stort obehag för föraren genom ett antal bulor i en gummimatta på vägbanan. Har omfattat tillverkning av prototyp och studier i fält. Samarbete med Peak Innovation AB, NCC AB, Peab AB, Vägverket med flera.
Resultaten redovisas i rapporten Active Security Road, Torbjörn Stenkula, Peak Innovation AB (7 sid).

Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB, Hans Erik Lundholm
Projektledare