Projekt 11492 Avslutat Höj- och sänkbar vagn för montering av garderober och köksskåp

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Syftet med projektet var att utveckla en vagn som kan förbättra arbetsmiljön och effektivisera arbetet vid montering av garderober och köksskåp. En prototyp ska togs fram, provades och utvärderades på ett antal byggarbetsplatser.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Höj- och sänkbar vagn för montering av garderober och vitvaror", Lars-Erik Hallgren, Karolinska Institutet.

Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB
Projektledare