Projekt 13827 Avslutat Fastighetsbranschens digitalisering - vägen framåt

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Studien, som är ett samverkansprojekt mellan Energimyndighetens nätverk Belok och BeBo, Installatörsföretagen och Sustainable Innovation, har identifierat strategiska områden där fastighetsbranschen tillsammans med energibranschen behöver driva utvecklingsarbete de närmsta två till tre åren.

Projektet har hittills identifierat fyra sådana strategiska områden där fastighetsbranschen tillsammans med energibranschen de närmsta två till tre åren bör fokusera utvecklingsarbetet.
• Affärsmodeller, till exempel kopplat till effektoptimering och kapacitetsmarknader.
• Kommunikationsgränssnitt för utbyte av data på ett standardiserat sätt.
• Datasäkerhetsfrågor, både säkerställa rätten till åtkomst i olika system och utrustningens beteende vid fel eller manipulation.
• Ägande och delande av data, till exempel utvecklad juridik genom standardavtal

Därmed har grunden lagts för fortsatt utveckling inom digitaliseringsområdet (t.ex. standarder, artificiell intelligens, effektoptimering). Studien kommer även att undersöka hur affärsmodeller kan byggas upp för samverkan mellan olika aktörer. Intervjuer har genomförs med fastighetsbolag som har kommit relativt långt i sitt digitaliseringsarbete och en branschöverskridande samverkansgrupp kommer att tolka resultat och dra gemensamma slutsatser.

Projektansvarig
  • Installatörsföretagen
Projektledare