Projekt 11683 Avslutat Användning av krympreducerare vid reparationer av betongkonstruktioner

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Syftet med projektet var att ta fram en praktisk handledning för reparation av betong så att uttorkningssprickor undviks . Arbetet baserades på lab- och fullskaleprovningar där krympning och krypning beaktades. Utfördes i samarbete med FB Engineering AB och SIKA.

Slutrapporten utgörs av en gemensam rapport för SBUF projekt 11529 "Fogfria Betonggolv" och SBUF projekt 11683 "Krympningsreducerare vid reparation av betongkonstruktioner".

Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB
Projektledare