Projekt 14265 Pågående Utveckling av stoppkriterium vid vibrationsdrivning av stålspont

Projekttid

Sammanfattning

Många bygg- och anläggningsprojekt med djupa schakter kräver då olika stödkonstruktioner i de temporära skedena av projekten. Den vanligaste är vibrodriven stålspont som är den mest kostnads-effektiva. Tyvärr finns idag inga riktlinjer gällande bedömning av driv- och stoppkriterier som entreprenör och beställare kan förhålla sig till. Problem och bakgrund till FoI-förslag bottnar i kunskapsbrist av bedömning var gränsen går mellan mest kostnadseffektiv och alternativt dyrare metod går. Felbedömning av var denna gräns går, kan rendera i risk att spontfot går sönder (se Fig. 1) när t.ex. spont träffar; block, bottenmorän eller berg. Anläggningsprojekt som inte lyckas identifierar denna gräns försätter ofta både entreprenör och beställare i en ofruktbar dialog gällande bedömning och tillhörande reglering av uppkomna merkostnader.Med bättre kunskap om var gräns går mellan en oskadd alt. stukad spontfot går; innebär möjlighet till både ökad hållbarhet (mindre skadad spontfot) samt ökad produktivitet (mindre ofruktbara dialoger).Projekt syftar till att skapa en ökad förståelse och underlag för bedömning gällande driv- och stoppkriterier i besvärliga jordlager som kan användas av både beställare och utförare.

Projektansvarig
  • Peab AB
Projektledare