Projekt 4008 Avslutat Takbock med avställningsyta

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Informationsblad

Sammanfattning

Vid arbete på hustak eller på andra lutande plan finns en risk att material glider ned. De bockar som används i dag är i regel gjorda av trä och spikas för varje enskild takvinkel. Det kan finnas många olika takvinklar inom samma projekt. Syftet har varit att skapa en avställningsbock av metall, ställbar för olika takvinklar och lätt att fästa, använda, lossa samt lätt att flytta till nästa tak.

Projektet har genomförts av Timmerverkstaden AB och AB Miljöstaget med bidrag från SBUF. Tio prototyper togs fram och skickades ut på olika arbetsplatser. Möjligheterna att kombinera bocken med befintliga säkerhetsräcken beaktades. Sedan den hopfällbara bocken justerats i läge, fästs den på ett lutande plan i trä genom att trampa ned dubbar som är monterade i bockens nederkant. Spikar slås i förborrade hål i överkant och nederkant så att bocken inte kan lyftas upp av misstag. Som en tredje fästanordning kan en regel spikas fast i underlaget med bocken vilande mot dess sida.

På arbetsplatserna var användarna mycket nöjda och ville gärna ha med sig takbockarna till nästa jobb. Bocken är enkel att tillverka och att använda. Man undviker de arbetsmiljörisker som illa spikade bockar kan ge upphov till. Takbocken skall användas i par för att bilda stöd över vilka material kan läggas. De tre fästmöjligheterna säkerställer att bocken står stadigt.