Projekt 5056 Avslutat Restprodukter av flygaska

Projekttid

Sammanfattning

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Restprodukter av flygaska", Arne Nordin, Stig Sjögren, Bo Skoglund och Anders Ficks (11 sidor och sex bilagor).

Projektansvarig
  • NCC
Projektledare
  • Anders Ficks