Projekt 12387 Avslutat Takkonstruktioner med stora spännvidder = Högriskkonstruktioner

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Informationsblad

Sammanfattning

Under vintern 2010 rasade eller skadades allvarligt 150 byggnader enligt den lista som SP har upprättat. Takras har ett snabbt förlopp och det är ett under att bara två personer dödades. I huvudsak var de raserade byggnaderna byggda som slanka stål- eller träkonstruktioner med stora spännvidder. Orsakerna till rasen kan sökas på många olika områden. Feldimensionering och felutförande har nämnts, och att fel har sluppit igenom beror på en rad olika faktorer, såsom bristande tillsyn, dålig utbildning, oklara ansvarsförhållanden, bristande underhåll, skador med mera. Skadefallen gav en unik möjlighet att kartlägga hur olika konstruktionstyper fungerade samt vilka deras svagheter var. Här gavs också en möjlighet att studera olikheter vad gäller upphandling, projektering, byggande, tillsyn med mera.

Målet var att ta reda på orsaken till varför byggnaderna rasade, sprida information och på så sätt förhindra att fler byggnader rasar i framtiden.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Takkonstruktioner med stora spännvidder är högriskkonstruktioner vid takras", Camilla Lidgren och Christer Lindberg, bägge Skanska, och Carl-Johan Johansson, SP (108 sidor och fyra bilagor).

Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB
Projektledare
Relaterade projekt