Projekt 13423 Avslutat Etapp II: Virtuell Produktionsmodell i skala 1:1 på byggarbetsplatsen - för tillverkande av produktionsvyer

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Med ökat användande av ByggnadsInformationsModeller (BIM) blir det allt vanligare att försöka frångå det traditionella användandet av ritningar på byggarbetsplatsen. Ett sådant exempel är att låta BIM-kunnig personal på arbetsplatsen skapa så kallade produktionsanpassade vyer från BIM-modellen under samråd med yrkesarbetarna. Dessa vyer blir då ett resultat av den information som yrkesarbetarna anser sig behöva för att utföra arbetet.

Denna rapport presenterar resultatet från ett genomfört FoU-projekt där syftet har varit att implementera och utvärdera konceptet med att använda och tillverka produktionsanpassade vyer i ett VR-system på platskontoret. Genom ett användarvänligt VR-gränssnitt kan då yrkesarbetare och arbetsledare själva skapa sina egna produktionsanpassade vyer genom att måttsätta och ta fram information direkt från BIM-modellen.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Etapp II: Virtuell produktionsmodell i skala 1:1 på byggarbetsplatsen", Mikael Johansson och Mattias Roupé, bägge Chalmers (37 sidor).

Projektansvarig
  • NCC Sverige AB
Projektledare
Relaterade projekt