Projekt 13562 Avslutat Utveckling av dynamisk injektering

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Målet med detta projekt var att vidareutveckla den dynamiska injekteringen i fält. Projektet verifierar effektiviteten av den innovativa dynamiska injekteringstekniken genom att anpassa tidigare erfarenheter från laboratoriemiljö till användning i fält. Den unika erfarenheten erhölls genom att kombinera distributionsenhet och laboratoriesensorer med ett industriellt injektionssystem, och därefter utföra statisk och dynamisk injektering i fältmiljö.

Sammantaget, genom att förbättra effektiviteten för injektering, förväntas kostnaderna för byggandet av underjordiska infrastrukturer minska, vilket resulterar i en ekonomisk fördel för samhället. Tidsbesparingen leder dessutom till minskad resursförbrukning och därmed minskade CO2-utsläpp.

Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB
Projektledare