Projekt 8037 Avslutat Skadefri utlansering av stålbalkar

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Bilagor & fördjupningsmaterial

Sammanfattning

Projektet redovisas i rapporten Bucklingsproblem vid stålbalkar under brolansering, Bo Edlund och Roberto Crocetti, Chalmers Tekniska Högskola (29 sid). Rapporten ger rekommendationer för dimensionering av stålbalkar under brolansering med avseende på både bruks- och brottgränstillstånden.

Projektansvarig
  • NCC Teknik
Projektledare
  • Bo Edlund