Projekt 11007 Avslutat Bestämning av kulkvarnsvärde på stenmaterial av mindre fraktion än FAS metod 259 föreskriver

Projekttid

Sammanfattning

Syftade till att utreda om FAS Metod 259 kan utvecklas till att omfatta fraktioner som är mindre än de som för närvarande ingår i metoden.

Projektansvarig
  • Skanska Sverige
Projektledare
  • Krister Persson