Projekt 13534 Avslutat Ultraljuddispergering av cementinjekteringsbruk

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Bruk baserat på mikrocement används huvudsakligen för tätning av bergsprickor i undermarkskonstruktioner med höga tätningskrav.
Detta bruk är känt som svårblandat jämfört med bruk baserat på vanlig Portlandcement. Denna forskning undersöker
möjligheten att använda ultraljud för att förbättra dispergering av mikrocementbaserat injekteringsbruk.
Ultraljudsdispergering jämfördes med effektiviteten hos en vanlig laboratorieblandare utrustad med disk och rotor-statorteknik.
For att testa dispergeringen hos de tre metoderna valdes två olika cement. INJ30 är ett relativt lättdispergerat cement med d95 = 30 µm och UF12 är ett mycket svårdispergerat cement med d95 = 12 µm.
Dispergeringen kontrollerades med filterpump.
Denna studie visade att ultraljudsteknik var den bästa av de tre testade dispergeringsmetoderna.
Den kan användas för dispergering av bruk baserade på mycket finmalda cement ner till d95 = 12 µm, som de konventionella metoderna inte klarar av.

Studien visade att en konventionell laboratorieblandare utrustad med disk inte alls är lämplig för dispergering av bruk baserat på mycket finmalda cement.
En laboratorieblandare utrustad med rotor-statorsystem är bättre än disk och kan användas
för dispergering av bruk baserat på cement med d95 ner till 30 µm. För en effektiv dispergering av bruk baseraerat på cement med d95 <30 µm krävs en blandare som använder ultraljudsteknik.

Projektansvarig
  • BESAB AB
Projektledare