Projekt 13114 Avslutat Entreprenörskap och företagande inom byggnadsvården - en branschundersökning

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Studien är en kartläggning av den nisch inom byggsektorn som är inriktad mot underhåll, reparation och restaurering av kulturhistoriskt värdefulla byggnader – av många helt enkelt kallat ”byggnadsvård”.
Studien har nått målsättningen att inventera landets samtliga län efter byggnadsvårdsföretag – det vill säga företag verksamma inom området underhåll och reparation av kulturhistoriskt värdefulla byggnader och lyckats identifiera cirka 1200 företag. Studien innehåller en sammanställning av statistikuppgifter för byggnadsvårdföretagen.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Entreprenörskap och företagande inom byggnadsvården – en branschundersökning", Henrik Larsson Hantverkslaboratoriet, Göteborgs universitet.

Projektansvarig
  • Sh Bygg AB
Projektledare