Projekt 5054 Avslutat Kvalitet i byggandet - årskrönikor 1994-95

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Informationsblad

Sammanfattning

SFK-Bygg är en sektion inom Svenska Förbundet för Kvalitet. Byggsektionens tidigare årskrönikor 1991-93 sammanfattades i SBUF informerar 94:21.

Krönikan för 1994 var i första hand inriktad på de fastighetsförvaltande företagen. Det var den sista i serien projektering - byggande - förvaltning som inleddes 1992.

1995 års undersökning hade temat kvalitet och miljö. Personer som medverkat i undersökningarna 1992-94 telefonintervjuades, 30 personer från varje grupp - arkitekter, tekniska konsulter, specialentreprenörer, byggentreprenörer, fastighetsförvaltare.

Hälften av de tillfrågade entreprenörerna uppger sig ha ett kvalitetssystem enligt ISO 9000 och de övriga har ett annat system. Nästan alla entreprenörer säger sig ha nytta av sitt kvalitetssystem. Kunskaperna om egna kvalitetsbristkostnader är ofta ringa. Kravet att kvalitetssäkra uppdragen är numera aktuella i åtta av tio entreprenader. Två av tre intervjusvar pekar ut korta entreprenadtider eller korta tider för projektering och produktion som huvudorsak till kvalitetsproblem.

Nästan alla entreprenörer som lämnat svar har en miljöpolicy, och hälften har ett miljöprogram. Miljörevision hade genomförts hos hälften av dem som svarat. Däremot förekommer miljökrav i anbudsförfrågningar än så länge rätt sällan och ansågs 1995 inte avgörande för att erhålla uppdrag.