Projekt 11950 Avslutat Handbok Eurokod 2

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Webbplats

Sammanfattning

Svenska Betongföreningen har genomfört ett omfattande kommittéarbete för att ta fram en handbok till Eurokod 2.

Eurokod 2 (EK2) är kortnamnet på den europastandard för dimensionering av betongkonstruktioner som kommer att ersätta BBK. Den officiella beteckningen är SS-EN 1992. Standardens viktigaste del heter "Allmänna regler och regler för byggnader". Det är denna del som behandlas i handboken.

En instruktiv handledning till det nya regelverket är väsentlig för projektörer, betongtillverkare och betongbyggare, men har också stort säkerhetsmässigt och samhällsekonomiskt intresse.

Slutredovisningen utgörs av Svenska Betongsföreningens handbok till Eurokod 2 (Betongrapport nr 15, 544 sidor, kan beställas från Svenska betongföreningen).

Projektansvarig
  • NCC Construction Sverige AB
Projektledare