Projekt 12382 Avslutat Beständighetsegenskaper hos anläggningsbetong med stenkolsflygaska

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Bakgrunden till projektet var de skillnader i tillåtna tillsatser av flygaska i betong som finns i SS 13 70 03 och Anläggnings AMA 2007, där Anläggnings AMA 2007 tillåter mindre tillsatser av flygaska än SS 13 70 03. Det finns ett intresse att använda betonger med flygaska eftersom dessa har flera positiva egenskaper jämfört med betong med Portlandcement som till exempel delvis bättre beständighet, bättre arbetbarhet och lägre temperaturutveckling samt minskad energianvändning och miljöpåverkan.

Målet med projektet var att undersöka och dokumentera egenskaperna hos betonger med olika mängder flygaska för att klargöra hur askan påverkar betongens egenskaper och om likvärdiga egenskaper kan uppnås jämfört med betonger med Portlandcement.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Beständighetsegenskaper hos anläggningscement med stenkolsflygaska", Anders Lindvall, Thomas Concrete Group (105 sidor med bilagor).

Projektansvarig
  • AB Färdig Betong
Projektledare