Projekt 11260 Avslutat Bättre arbetsmiljö vid bilningsarbeten

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Syftet med projektet var att vidareutveckla och komplettera befintliga utrustningar för att undvika belastnings- och vibrationsskador och frigörande av damm vid bilningsarbeten i trånga utrymmen. Samarbete med Galaxen Nord Bygg AB, Cramo AB och Arbetslivsinstitutet i Umeå.
Projektet stannade vid en förstudien, som presenteras i rapporten Bättre byggredskap - arbetshjälpmedel (3 s exkl bil), Kjell-Åke Söderberg och Max Segerljung. Fortsatt utveckling av utrustningen visade sig ej möjlig att finansiera.

Projektansvarig
  • PEAB Sverige AB
Projektledare