Projekt 12328 Avslutat Värmeutvinning från asfaltsbeläggningar

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Projektet avsåg en utvärdering av möjligheten att använda asfaltytor som solvärmefångare för att värma upp vatten sommartid. Vidare utvärderades olika metoder för säsongslagring av vattnet för att vintertid använda till uppvärmning av närliggande flerbostadshus med hjälp av värmepumpar. Utvärderingen gjordes för nordiska förhållanden med avseende på geologi och klimat.

Slutredovisningen utgörs av examensarbetet "Asphalt Solar Collector and Borehole Storage", Nicolas Siebert och Eleftherios Zacharakis, bägge Chalmers (130 sidor, fyra bilagor och en svensk sammanfattning).

Projektansvarig
  • NCC Construction Sverige AB
Projektledare