Projekt 3036 Avslutat Flerbostadshus i trä i USA

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Informationsblad

Sammanfattning

Sedan Sundsvall brann 1888 har det inte varit tillåtet i Sverige att bygga bostadshus med bärande trästomme i fyra á fem våningar, vilket är det vanliga sättet att producera flerbostadshus i USA. Aktuella ändringar i de svenska byggreglerna gör de amerikanska erfarenheterna särskilt intressanta. Oavsett de senaste årens förändringar i dollarkursen framstår kostnaderna för nyproduktion av flerbostadshus med god standard som lägre än i Sverige.

Undersökningens syfte har varit att utröna anledningarna till kostnadsskillnaderna mellan Sverige och USA och att se vad vi kan lära inför en situation med minskade bostadssubventioner.

Studierna har finansierats genom bidrag från BFR, SBUF, Fastighetsägareförbundet, SBC Bo och SABO, Trätek och Södra Timber AB. Ohlsson & Skarne AB och NCC Bygg AB har medverkat från entreprenörsidan. Rapporterna har skrivits av Per-Erik Eriksson, då vid det tekniska attachékontoret i Los Angeles.

Nästan alla flerbostadshus med högst fyra våningar byggs i trä i USA. Exempel från ett bostadsområde utanför Cincinnati med 192 lägenheter ges i rapporten Flerbostadshus i USA. Beskrivningen omfattar området, husens och lägenheternas planlösning, utrustningsstandard samt byggnadsteknik. Amerikanska lägenheter står på de flesta punkter inte de svenska efter i standard, trots en låg produktionskostnad. Byggtekniken, ytmaterialen och detaljlösningarna är emellertid enklare i USA. Kostnaden för projektets lägenheter inkl. gemensamma anläggningar var 500 dollar/m2. Mindre än en femtedel av detta utgörs av kostnader för tomtmark, markarbeten, anslutningar samt kommunala avgifter.

I en andra rapport, 2-tum-4 ¾ Ryggraden i amerikanska flerbostadshus, beskrivs hur trästommarna utformas med hänsyn till brandskydd, ljudspridning och vertikal stomkrympning. Vanliga produktionsmetoder, baserade på principen att endast det enkla är möjligt, redovisas även. Cirka 40 procent av bostadsbyggandet i USA baseras på fabrikstillverkade element. Det förekommer inte sällan lösvirkesbyggande, med allt virke levererat från brädgården färdigkapat, buntat och märkt för en viss konstruktionsdel, redo att lyftas in av den levererande kranbilen på rätt våning. Takstolar och väggpaneler förtillverkas emellertid ofta.