Projekt 10113 Avslutat Vattenskadeundersökning 2001

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Bilagor & fördjupningsmaterial

Sammanfattning

En rikstäckande undersökning av orsaker till vattenskador i bostäder i syfte att sammanställa ett detaljerat statistik- och faktaunderlag för förbättring av arbetsmetoder, kvalitetskontroller och material. Har inkluderat alla anmälda vattenskador under två tremånadersperioder, mars-maj 2001 respektive december 2001 - februari 2002. Projektet har bedrivits i samarbete med Länsförsäkringar, Folksam, Trygg Hansa, if Skadeförsäkring, Byggkeramikrådet och Måleribranschens Våtrumskontroll.

Projektansvarig
  • VVS-Installatörerna
Projektledare