Projekt 10071 Avslutat Förbättring av utmattnings-egenskaper. En jämförelse mellan vidhäftningsmedel, Wetfix och polymermodifierat bitumen

Projekttid

Sammanfattning

Projektet undersökte hur Wetfix kan förbättra asfaltbeläggningars försämrade utmattningsegenskaper då vatten finns närvarande. Omfattade laboratorieförsök. Samfinansiering med Akzo Nobel.

Projektansvarig
  • Skanska Sverige
Projektledare
  • Lars Jansson