Projekt 13554 Avslutat Energieffektivisering i offentlig sektor, EnOff.

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Projektet har arbetat inom sju delområden med fokus på konkret nytta för deltagande kommuner och regioner. Bland annat har projektet tagit fram en upphandlingsmodell för
energieffektivisering inom den offentliga sektorn. Modellen går under namnet EnOff modellen. EnOff-modellen syftar till att förenkla upphandling av energieffektivisering i offentliga fastigheter och öka renoveringstakten.
För installations- och byggbranschen har projektet framförallt lett till:
- En modell för upphandling, EnOff-modellen, som ett sätt att enklare få igång större
renoveringsprojekt med flera byggnader i samma upphandling
- Visualisering av mervärden som oftast är anledningen till att projekt genomförs
- Nätverk och kontakter med beställare i offentlig sektor
- Rekrytering/arbetsmarknad - Möjlig större arbetsmarknad med tanke på att projektet lyft fram kvinnor i branschen

Projektansvarig
  • Installatörsföretagen
Projektledare