Projekt 11035 Avslutat Kostnadseffektiva stålentreprenader

Projekttid

Sammanfattning

Syftet var att ta tillvara erfarenheter från stålentreprenörer avseende tillverkning, materialval, utförande samt montage och sprida dessa till övriga aktörer i byggprocessen. Arbetet bedrevs i två regionala grupper med representanter från stålentreprenörer, byggentreprenörer och konsulter. projektet resulterade i en handbok som ger vägledning för val av upphandlingsform, riktlinjer för projektering av stålkonstruktioner samt förutsättningar för en effektiv tillverkning och montage av stålkonstruktionen. Samarbete med Stålbyggnadsinstitutet och Mälardalens Högskola.

Projektet redovisas i handboken "Kostnadseffektiva stålentreprenader" (39 s exkl bil), Bengt Birgersson och Peter Karlström, Stålbyggnadsinstitutet, Publikation 176. Rapporten ger en bra beskrivning av byggprocessen och goda råd för genomförande av entreprenader.

Projektansvarig
  • Byggpartner
Projektledare