Projekt 3149 Avslutat Vägterrassers bärighet mätt med fallvikt

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Informationsblad

Sammanfattning

Högre krav på kontroll och dokumentation av packning och bärighet hos vägkonstruktioners olika lager ställs i Vägverkets VÄG 94 jämfört med tidigare. Statisk plattbelastning är den kontrollmetod som är inskriven i VÄG 94 för bärighetsmätning av terrassytor, men andra metoder får användas om man kan visa likvärdiga resultat. Syftet har varit att jämföra en fallviktsutrustning - Loadman - med statisk plattbelastning vid mätningar på olika typer av terrassytor.

Med bidrag från SBUF har Skanska Stockholm AB genomfört projektet. NCC, VTI och Vägverket har medverkat i olika skeden av projektet. Utrustningen består av ett slutet aluminiumrör. Inuti finns en lös 10 kg stålvikt med gummikudde undertill. Den elektroniska mätenheten sitter i rörets övre ände. Fältmätningar har utförts i samarbete med VTI: två ställen på E4, på E18 och på väg 53. Även finska mäterfarenheter redovisas.

Undersökningen visar att Loadman 132 med fördel kan användas för kontroll av bärigheten på vägterrassytor. Korrelationen mellan fallviktsmetoden och statisk plattbelastning är hög (r @ 0,90). Metoden är snabb, smidig och billigare än plattbelastning.