Projekt 8008 Avslutat Handbok Fukt- och Temperaturmätning

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Bilagor & fördjupningsmaterial

Sammanfattning

Samverkan med LTH för att utarbeta handbok i mätteknik. En jämförande undersökning av noggrannheten hos olika nyare givartyper ingår även.

Projektansvarig
  • NCC Hus
Projektledare