Projekt 12131 Avslutat Förnybara energikällor i praktiken

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Bilagor & fördjupningsmaterial
Informationsblad

Sammanfattning

Syftet med förstudien var att sammanfatta kunskapsläget inom de olika förnybara energiområden som finns, en så kallad State of Art. Vidare undersöktes vilken/vilka av de olika teknikerna som kan vara tillämpbara i projektet "Bostäder vid Resecentrum" i Uppsala. Projektet ligger mitt i stadskärnan och skall bidra till att göra Uppsala känt och forma den nya bilden av staden.

Eftersom det fanns ett tydligt önskemål från beställaren att det skulle finnas inslag av solenergilösningar i projektet, så fokuserades på den typen av förnybar energi.

Undersökningen baserades på följande faktorer:
- LCC (-energikostnader under produktens livslängd, -investeringskostnader för produkten, -underhållskostnader för produkten under dess livslängd)
- Driftsäkerhet
- Estetik

Dessutom kommer hela projektet "Bostäder vid resecentrum" att bli en fullskalig demonstrationsanläggning, vilket är en unik möjlighet och på sikt kan öka informationsspridningen och därigenom intresset för förnybara energikällor.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Förnybara energikällor i praktiken", Cecilia Åkerblom och David Lindgren, bägge Ramböll (36 sidor och en bilaga).

Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB
Projektledare