Projekt 11390 Avslutat Långtidsuppföljning av beläggningar med Merit och Cement som vidhäftningsbefrämjande medel

Projekttid

Sammanfattning

Syftet med projektet var att utvärdera långtidseffekten av att tillsätta Merit och Cement som vidhäftningsbefrämjande medel i asfaltbeläggning. Uppföljning gjordes 2003 på tre provsträckor som utfördes 1994.
Resultatet redovisas i rapporten Långtidsuppföljning av beläggningar med Merit och Cement som vidhäftningsbefrämjande medel, Erik Malmqvist och Kenneth Olsson, Skanska (12 sid).
Effekten håller enligt rapporten i sig fortfarande snart tio år sedan beläggningen utfördes.

Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB
Projektledare