Projekt 11859 Avslutat Armeringsutformning för industrialiserat platsbyggande

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Syftet var att sammanställa branschens bästa metoder för industrialisering av armeringshantering vid platsbyggande till praktiska riktlinjer och sprida dessa inom branschen. Målet är att öka lönsamheten och minska de arbetsrelaterade skadorna genom en ökad industrialisering av armeringshanteringen på byggarbetsplatsen. Den kunskap och erfarenhet som finns inom branschen samlades i en dokumentation av praktiska riktlinjer och underlag för konstruktörer, kalkylatorer, inköpare och arbetsledning.

Slutredovisningen utgörs av examensarbetet "Armeringsmetoder för att uppnå ett effektivt industrialiserat platsbyggande", Rickard Caster och Gustav Deuschl, bägge Chalmers (81 sidor med bilagor) med sammanfattningen "Armeringsutformning för industrialiserat platsbygge" (12 sidor).

Projektansvarig
  • NCC Construction Sverige AB
Projektledare