Projekt 3189 Avslutat Lyfthjälpmedel för tunga murblock

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Informationsblad

Sammanfattning

Murare drabbas ofta av belastningsskador och förslitning. Debatten om sjuka hus och kretsloppstänkande har ökat intresset för att bygga med murade konstruktioner. Vill man även utnyttja murverkets förmåga att ta upp last, kommer 25 - 40 cm tjocka block sannolikt att bli vanligare. Målet har varit att hitta ett eller utveckla ett hjälpmedel som innebär att man med god precision kan lyfta murblock och lägga dem på plats i väggen, ungefär som när man murar manuellt.

Projektet har genomförts på initiativ av Göteborgs Fasadputs AB med bidrag från SBUF samt Mur och Puts Information AB (MPI). Projektgruppen valde att utgå från ett lyfthjälpmedel, Quick-Lift, som under flera år använts inom industri och lager. I samarbete med tillverkaren Kahlman Produkter AB vidareutvecklades hjälpmedlet för att kunna användas på byggarbetsplatser. En kravlista uppställdes. Försök gjordes vid Kungsbetong i Kungsbacka, i garagebyggnad vid Europahuset i Göteborg och i hemvisthus vid Frillesåsskolan i Kungsbacka.

Det anpassade lyfthjälpmedlet klarar att mura 3 m höga väggar, med påbyggnadstorn 6 m. På normalt underlag klarar en man att flytta hjälpmedlet på bottenplatta eller bjälklag. Den valda max lyftvikten 75 kg är sannolikt tillräcklig. Räckvidden vid murning av understöten är för raka väggar ca 6,5 m och för hörn ca 10 m. Precisionen är minst lika god som vid manuell murning, men om murblocken är lättare än ca 20 kg går det långsammare än att mura manuellt. Sammanfattningsvis kan man säga att Quick-Lift fungerar mycket bra för att mura tunga block. Murarna som arbetat med hjälpmedlet har varit mycket positiva. Om arbetsplatsen redan från början planeras för murning med lyfthjälpmedel, finns det stora ekonomiska fördelar. Även säkerheten på arbetsplatsen förbättras.