Projekt 12179 Avslutat Sättningar - sulfidjord

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Informationsblad

Sammanfattning

Forskning vid LTU. I denna licentiatuppsats redovisas arbetet med och resultaten av uppbyggnaden av två provbankar på sulfidjord vid nya provfältet i Lampen strax utanför Kalix intill nya Haparandabanan.

Huvudsyftet med projektet var att förbättra kunskapen om sulfidjordars kompressionsegenskaper med fokus på krypegenskaper. Ett annat syfte var att etablera ett provfält med väl instrumenterade provbankar där sättningar och portryck kan följas upp under många årtionden.

Ett omfattande experimentellt underlag för framtiden har tagits fram avseende kompressionsegenskaper inklusive krypegenskaper hos aktuella typer av sulfidjordar med tillämpning på sättningsberäkningar av bankar.

Slutredovisningen utgörs av licentiatuppsatsen "Kompressionsegenskaper hos sulfidjordar", Mattias Andersson, LTU (162 sidor och 5 bilagor).

Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB
Projektledare